Ynghylch y ras

Y mis Hydref hwn, bydd fflyd Ras Fôr Volvo yn dechrau ar ei ras o Alicante, Sbaen, o gwmpas y byd, gan ymweld â 12 dinas ar chwe chyfandir – ac am y tro cyntaf erioed, bydd y ras yn dod i Gaerdydd o 27 Mai tan 10 Mehefin 2018.

Dysgu Mwy
Y Llwybr
Alicante
Sbaen

Am y bedwaredd waith, bydd Ras Fôr Volvo yn dechrau yn ninas Sbaenaidd Alicante, gan roi cychwyn ar siwrne epig naw mis o hyd.  Dilynwch y cymal cyntaf o 22 Hydref

Lisbon
Portiwgal

Mae Lisbon yn rhoi cartref i’r ras am y drydedd waith o’r bron a’r tro hwn gydag ychydig o droad gwahanol i’r drefn.  Ers 2016, mae’r ddinas wedi bod yn gartref i Iard Gychod Ras Fôr Volvo, adnodd parhaol lle mae ein harbenigwyr adeiladu llongau wedi bod yn gweithio rownd y cloc i baratoi’r fflyd ar gyfer ras 2017/18.

Cape Town
De Affrica

Y V&A Waterfront fydd canolbwynt y sylw yn Cape Town sydd wedi ffoli ar chwaraeon pan fydd  fflyd Ras Fôr Volvo yn cyrraedd ddiwedd mis Tachwedd wedi hwylio’r 6,300 o filltiroedd ar yr ail gymal o Lisbon.

Melbourne
Awstralia

Melbourne oedd cyfrinach fwyaf Ras Môr Volvo tan fis Ionawr, pan gafodd ei datgelu fel lleoliad ychwanegol i’r ras ar gyfer 2018/17.

Guangzhou
Tseina

Mae Guangzhou yn bluen gyntaf arall yn het Ras Fôr Volvo.  Bydd y fflyd wedi ei lleoli ym Marina Nansha ar yr Afon Berl.  Dyma fydd y bedwaredd ras o’r bron i’r ras gynnwys arhosiad yn Tseina.

Hong Kong
Asia

Mae Hong Kong yn gyntaf arall i Ras Fôr Volvo.  Mae’n gyfle i’r morwyr i adfer eu hegni wedi dechrau mor egnïol i’r daith.

Auckland
Seland Newydd

Auckland yw un o arosiadau amlycaf Ras Fôr Volvo – sef 'Dinas yr Hwyliau’.  Dyma hefyd ddinas fwyaf poblog Seland Newydd, ac fe ymddangosodd am y tro cyntaf yn yr ail ras ym 1977-78.

Itajai
Brasil

Hon fydd y drydedd waith i Itajai gynnig croeso i Ras Fôr Volvo. Mae cefnogwyr Brasil wedi mopio ar y ras, ac mae hanes hir gan y wlad o roi croeso i’n cychod.

Newport
Rhode Island

Newport yw un o ganolfannau hwylio mwyaf adnabyddus yr Amerig. Dyma fydd yr ail ymweliad o’r bron, wedi ymddangosiad cyntaf anhygoel yn y 12ed ras, ac ni allwn aros i gael dychwelyd yno.

Caerdydd
Cymru

Newport yw un o ganolfannau hwylio mwyaf adnabyddus yr Amerig. Dyma fydd yr ail ymweliad o’r bron, wedi ymddangosiad cyntaf anhygoel yn y 12ed ras, ac ni allwn aros i gael dychwelyd yno.

Gothenburg
Sweden

Dyma lle y dechreuodd y cwbl ar gyfer brand mwyaf eiconig Sweden – a dyw Sweden ddim yn fwy Swedaidd nag yw yn Gothenburg, dinas o hanner miliwn o bobl.

Yr Hague
Yr Iseldiroedd

Mae’r Hague wedi mynd o fod yn arhosiad yn unig i fod yn linell derfyn i’r ras.  Bydd cefnogwyr yr Iseldiroedd yno i groesawu terfyn ras 2017/18, ac i gefnogi’r tîm cartref sef AkzoNobel!

Derbyn cylchlythyr

Cofrestrwch ar gyfer ein cylchlythyr i gael y newyddion a’r wybodaeth ddiweddaraf am y digwyddiad yng Nghaerdydd.

Ymunwch nawr
News
50 Diwrnod Cyn I Ras Fôr Volvo Gyrraedd Caerdydd

 

Mae Dydd Sadwrn 7 Ebrill yn dynodi 50 diwrnod i fynd cyn y disgwylir i Ras Fôr Volvo, y digwyddiad hwylio anoddaf a mwyaf ei bri yn y byd, gyrraedd Caerdydd ar Ddydd Sul 27 Mai i aros yma am bythefnos, gan wella enw da Caerdydd fel dinas flaengar ar y glannau.

 

07 Apr