Arrives in Cardiff
D
A
M
E

Nodwch fod rhaid cael tocynnau ar gyfer yr elfen hon o’r ŵyl, felly ewch ati i’w harchebu ar unwaith i osgoi cael eich siomi.

NoFit State Circus yn cyflwyno: LEXICON

110617NoFitStateLexiconProductionPhotos0

Rydym wedi sefydlu partneriaeth â NoFit State, cwmni syrcas cyfoes, er mwyn cyflwyno cyfuniad unigryw o gerddoriaeth fyw, dawns, dyluniadau llwyfan a ffilm gyda sgiliau syrcas traddodiadol.

Bydd safle Cam Caerdydd yn croesawu’r babell llong ofod arian eiconig er mwyn cyflwyno perfformiadau prynhawn a gyda’r nos drwy gydol yr ŵyl.

Cofiwch, mae hwn yn gyfle unigryw i weld eu perfformiad newydd sbon, LEXICON, yng Nghymru! A hithau’n 250 ers cychwyn syrcas, does dim esgus dros beidio ag ymuno yn y dathlu!

Fel rhan o Circus250, bydd NoFit State a Firenza Guidi yn creu LEXICON - dull syrcas beiddgar, hudolus a chwbl gyfoes ar gyfer cynulleidfa sy'n eistedd mewn cylch. Mae'r perfformiad hwn wedi'i ysbrydoli gan hanes, treftadaeth a thraddodiadau'r syrcas, gan ymbalfalu ym mherfeddion y cof ac yn dathlu gorffennol, presennol a dyfodol y syrcas.

Archebwch eich tocynnau nawr!

 

Sesiynau Adeiladu Tîm

Ystyrir gwaith tîm yn un o’r agweddau pwysicaf ar Ras Fôr Volvo, ac mae Cam Caerdydd yn rhoi’r cyfle i chi brofi hyn â’ch llygaid eich hunain!

Yn ôl Simeon o AzkoNobel, “Rydych eisiau’r hwylwyr gorau, ond mae’n rhaid i chi hefyd feddwl am ba bobl fydd yn ffurfio’r tîm gorau”, felly gwthiwch eich criw hyd eithaf eu gallu!

Dysgu sut i greu dynameg gadarnhaol ymhlith y criw, cynnal morâl ac ymdopi â’r pethau annisgwyl ac ysbrydoli perfformiad gorau – dim ond rhai o’r heriau a wynebir gan hwylwyr Ras Fôr Volvo bob dydd.

Ymarfer adeiladu tîm Cam Caerdydd fydd yr her eithaf i ffrindiau a chydweithwyr roi cynnig ar rywbeth newydd, mewn amgylchedd unigryw, llawn hwyl! Bydd timoedd yn cymryd rhan mewn amrywiaeth o heriau hwylio, yn archwilio Pentref y Ras gyda thywysydd a hyd yn oed yn cael y cyfle i brofi sesiynau ‘Rhoi Cynnig ar Hwylio’, i’r rhai hynny sydd eisiau mentro ar y dŵr gyda hyfforddwr arbenigol!

Am brofiad unigryw, bydd timoedd yn gorffen gyda chwrw a byrger – yr union bethau y gofynnodd hwylwyr Ras Fôr Volvo amdanynt ar ôl bwyta bwyd wedi’i rewi am 7,000 o filltiroedd!

Cysylltwch â cardiffstopover@cardiff.gov.uk am fanylion.

 

 

 

 

Newsletter sign up

Keep up to date with all the latest Cardiff event news and updates by signing up to our newslestter below

Sign Up