Gwybodaeth am Gaerdydd

Mae Caerdydd yn ddinas chwaraeon o safon byd sy’n gyfarwydd â chynnal digwyddiadau proffil uchel, gan gynnwys Pêl-droed y Gemau Olympaidd yn 2012, Cwpan Rygbi’r Byd 2015, Ffeinal Cynghrair y Pencampwyr UEFA – a nawr Ras Fôr Volvo!

Mae ystod syfrdanol o atyniadau i dwristiaid mewn dinas sy’n llawn hanes hynafol. I ddechrau, ceir Castell Caerdydd sydd wedi sefyll yn falch uwchben y ddinas ers y G11. Peidiwch â cholli Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd, Canolfan Mileniwm Cymru - cartref opera, ac os ydych yn hoffi rafftio gymaint â hwylio, ewch draw i’r cwrs safonol Olympaidd yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd. Gyda mwy na miliwn o bobl yn byw yn ei hardal fetropolitan, nid dim ond chwaraeon y gall Caerdydd frolio yn ei gylch - yn 2016, yn ôl arolwg Undeb Ewropeaidd, Caerdydd yw’r drydedd brifddinas orau i fyw ynddi ledled y cyfandir cyfan.

Mae Cymru’n llawn drama naturiol, o draethau’r wlad i gerdded yn y mynyddoedd – ac adroddir hanes y genedl drwy gyfrwng ei hamgueddfeydd a’i henebion. Mae hefyd yn lle ar gyfer hoe neu wyliau go iawn, yn yr awyr agored, ar hyd y glannau, ar ben mynydd neu ar ben mur castell. Mae rhywbeth i’w ddarganfod ym mhob cornel o Gymru.

Dysgwch am Gymru yn:

visitwales.com/explore

Y Prif Bethau i’w Gwneud yng Nghaerdydd

Pan na fyddwch chi yng nghanol cyffro Cam Caerdydd, beth am weld y ddinas?

  • Cei'r Fôr-Forwyn

Gallwch fwyta, yfed ac ymlacio ar lannau’r dŵr yng nghanol Bae Caerdydd. Mae Cei’r Fôr-Forwyn ond yn daith gerdded fer o’r Pentref Rasio.  Does dim i’w guro am fwyta allan, tamaid clou neu ymlacio gyda diod mewn un o’r 30+ o fwytai, barrau a chaffis. Mae yma fwyd o bob cwr o’r byd – o hufen iâ Cymreig i swshi Japaneaidd, byrgyrs Americanaidd a pizza Eidalaidd, a llawer mwy – mae gan Gei'r Fôr-Forwyn rywle i blesio pob blas, chwant a phoced.

  • Castell Caerdydd

Dewch atom i fwynhau Gwledd Gymreig mewn noswaith o letygarwch Cymreig – y gorau sydd gan Gymru o ran adloniant, bwyd, a chroeso cynnes gan y staff. Cewch flas ar fedd wrth gyrraedd, pryd tri chwrs gan gynnwys danteithion lleol, difyrwyr mewn gwisgoedd traddodiadol a thelynor.

  • Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Mae Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn sefyll yng nghalon canolfan ddinesig ysblennydd Caerdydd heddiw ac mae’n gartref i gasgliadau celf cenedlaethol, hanes naturiol a daearegol Cymru. Cynhelir yno hefyd arddangosfeydd fawr dros dro neu ar daith.

  • Sain Ffagan

Mae Sain Ffagan yn un o brif amgueddfeydd awyr agored y byw ac mae ar frig atyniadau treftadaeth o ran ymwelwyr. Mae pob adeilad wedi’i rewi mewn amser, mae’n agor drws i hanes Cymru, ac mae’n cynnig cipolwg ar y gorffennol.

  • Canolfan Mileniwm Cymru

Agorwyd Canolfan Mileniwm Cymru yn 2004 ac mae eisoes wedi ennill bri fel un o’r prif leoedd i fynd yn y byd am gelf a diwylliant. Mae ein hymwelwyr yn dod i fwynhau sioeau gerdd West End mawr, opera, bale a dawns gyfoes, hip hop a chomedi fyw, arddangosfeydd celf, gweithdai, diwrnodau hyfforddiant, perfformiadau am ddim yn y cyntedd bob dydd, teithiau tywys, barrau a bwytai.

  • Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd

Mae Canolfan Dŵr Gwyn Ryngwladol Caerdydd yn gyfleuster antur ar alw cyffrous yng nghanol y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Mae gan ganolfan DGRhC gynifer o weithgareddau i’w cynnig, felly beth bynnag fo’r gweithgaredd dŵr rydych chi’n chwilio amdano, does dim dwywaith bydd e ar gael yno!

  • Siopa

Os hoffech chi fynd i siopa’n fwy na dim byd arall, gewch chi mo’ch siomi! Mae Caerdydd yn brifddinas siopa. Dechreuwch eich taith yng Nghanolfan Siopa Dewi Sant, un o ganolfannau siopa diweddaraf, disgleiriaf a mwyaf y DU, Arcêd y Frenhines, neu un o arcêds hŷn Caerdydd fel y Royal, Castell, y Stryd Fawr neu Morgan.

I weld rhagor o’r prif atyniadau, ewch i Visit Cardiff

Newsletter sign up

Keep up to date with all the latest Cardiff event news and updates by signing up to our newslestter below

Sign Up