Arrives in Cardiff
D
A
M
E

Gydag amrywiaeth o adloniant, atyniadau ar thema Ras Fôr Volvo a stondinau bwyd a diod, mae safle gŵyl Pentref y Ras yn sicr o apelio at amrywiaeth o bobl a fydd yn chwilio am ddiwrnod allan cyffrous.

Bydd blas Cymreig i’r ŵyl hefyd gyda chynhyrchwyr yn cynnig bwyd a diod wedi ei gynhyrchu yn lleol – o fariau yn cynnig cwrw cartref i’r stondinau bwyd stryd mwyaf poblogaidd. A’r peth pwysicaf, dyma’r cyfle i roi croeso Cymreig mawr, a dangos cefnogaeth i'r timoedd sydd ddigon dewr i gystadlu ar gefnforoedd anodda'r byd er mwyn cipio'r wobr fawr.

Dyddiadau Allweddol ac Oriau Agor

Dyma gipolwg ar y rhaglen a fydd yn ymestyn dros bythefnos...

Sinema Globe

Taflu goleuni ar y ras ei hun, y cymeriadau sydd wedi rasio a’r heriau y maen nhw wedi’u hwynebu.

Replica Volvo-65

Gwnewch argraff ar eich ffrindiau drwy gael hunlun y tu ôl i lyw atgynhyrchiad o gwch rasio Volvo!

Gweithdai yr Acwariwm Môr Cenedlaethol

Amrywiaeth o weithdai llawn hwyl ar blastig un defnydd.

Perfformiad gan Citrus Arts, Llongddrylliadau – The Receivers of the Wreck

Perfformiadau corfforol sy’n cyfuno syrcas, dawns a drama i adrodd storïau sydd heb ffiniau.

Syrcas Ieuenctid Organised Kaos – Gweithdai Syrcas

Rhowch gynnig ar diablo, jwglo, seiclo un olwyn a mwy!

Cerddoriaeth Amser Cinio

Mwynhewch wledd o gerddoriaeth. Bob dydd bydd cerddoriaeth fyw yn y Pentref Bwyd Stryd yn gyfeiliant i’r arlwy ardderchog o fwyd.

Gweithgareddau Chwaraeon Dŵr

A fuoch chi erioed am fentro i’r dŵr ond doeddech chi ddim yn gwybod ble i ddechrau? Bydd hyfforddwyr wrth law i gynnig sesiynau blasu ar hwylio a phadlfyrddio sefyll. Cofrestrwch i gael lle am ddim ar y diwrnod!

Gŵyl Gerddoriaeth y Lluoedd Arfog

Detholiad o fandiau Lluoedd Arfog gorau Ei Mawrhydi’r Frenhines, gan gynnwys y Band Catrodol a Chorfflu Drymiau Catrawd Frenhinol Cymru, Helgyrn, Pibellau a Drymiau Catrawd Frenhinol Iwerddon a Band y Môr-filwyr Brenhinol  ym Mhentref Ras Fôr Volvo.

Cerddoriaeth Gyda’r Nos

Bydd y safle ar agor tan 9pm, felly dewch atom i samplo’r bwydydd a diodydd danteithiol ac i ymlacio wrth i’r haul fachlud dros Fae Caerdydd. Bydd sefydliadau gan gynnwys BBC Horizons a SŴN yn cynnal sesiynau cerddoriaeth.

 

 

Flyer

Newsletter sign up

Keep up to date with all the latest Cardiff event news and updates by signing up to our newslestter below

Sign Up