Arrives in Cardiff
D
A
M
E

Rhoi Dyfodol i'r Gorffennol,

Rhoi Gorffennol i'r Dyfodol. 

Dau ddiwrnod o gynadledda yn edrych ar themâu sy'n gysylltiedig â gorffennol a dyfodol Bae Caerdydd.

Cynhelir y gynhadledd dros ddau ddiwrnod. Caif ei threfnu gan Gyngor Dinas Caerdydd mewn partneriaeth ag ABP a fydd yn cefnogi Cam Caerdydd Ras Fôr Volvo. Bydd rhai digwyddiadau 'ymylol' gyda'r hwyr ar 30 Mai. 

 

 

 

Dydd Mercher 30 Mai

  • Bydd yr Ymddiriedolaeth Dreftadaeth Forol yn cynnal cynhadledd ar Weledigaeth i Dreftadaeth.   Disgwylir i’r siaradwyr gynnwys rhai o'r trefnwyr digwyddiadau a gwyliau mwyaf llwyddiannus yn y DU. Yn ogystal, bydd diweddariadau ar ragolygon treftadaeth Diwydiannol, Morol a Chludiant (IMT) a sesiynau ymarferol ar helpu sefydliadau cadwraeth.
  • Bydd ymweliadau â Bae Caerdydd, Dociau Caerdydd a Phentref Ras Fôr Volvo ar gael
  • Bydd digwyddiadau'r hwyr yn cynnwys pynciau’n ymwneud â Chymru – Blwyddyn y Môr.

Dydd Iau 31 Mai

  • Bydd Awdurdod Harbwr Caerdydd yn cynnal cynhadledd ar Weledigaeth Dyfodol Bae Caerdydd. Bydd yn trafod y cyfleoedd a’r heriau i ddatblygiad Bae Caerdydd yn y dyfodol yng nghyd-destun gweledigaeth newydd Cyngor Caerdydd ar gyfer y ddinas a’i glannau.
  • Bydd ymweliadau â Bae Caerdydd, Dociau Caerdydd a Phentref Ras Fôr Volvo ar gael.

 

Lleoliad
Cynhelir y cynadleddau yng Nghyfnewidfa Lo Gaerdydd oedd gynt dan fygythiad. Mae’n un o'r adeiladau hanesyddol gorau yn ardal porthladd Caerdydd sydd bellach yn cael ei adnewyddu fel Gwesty’r Gyfnewidfa. 

 

Newsletter sign up

Keep up to date with all the latest Cardiff event news and updates by signing up to our newslestter below

Sign Up