Y mis Hydref hwn, bydd fflyd Ras Fôr Volvo yn dechrau ar ei ras o Alicante, Sbaen, o gwmpas y byd, gan ymweld â 12 dinas ar chwe chyfandir – ac am y tro cyntaf erioed, bydd y ras yn stopio yng Nghaerdydd, o 27 Mai tan 10 Mehefin 2018. Bydd safle gŵyl Ras Fôr Volvo, a elwir yn Pentref y Râs, wedi'i leoli ar Forglawdd Bae Caerdydd. Bydd y digwyddiad am ddim sy’n para pythefnos yn cynnal amrywiaeth o adloniant ynghyd ag atyniadau ar thema Ras Fôr Volvo... Felly nodwch hyn yn eich dyddiadur nawr, bydd yn gyfle rhy dda i’w golli! 

App Ras Fôr Volvo

Y ffordd orau o ddilyn yr antur naw mis hwn, wrth i 66 o ddynion a merched rasio o amgylch y byd, yw drwy gyfrwng app Ras Fôr Volvo:  www.volvooceanrace.com/en/app.html.

 

10 peth mae angen i chi el wybod am ras fôr Volvo...

Un

Dechreuodd y Ras ym 1973 ac mae hi bellach wedi ennill ei lle fel un o dri digwyddiad hwylio mawr y byd, gyda Chwpan America a’r Gemau Olympaidd.

Dau

Dyma’r marathon môr anoddaf gan groesi cefnforoedd mwyaf heriol y byd, gan hwylio pellter o 46,000 o filltiroedd morol mewn cyfnod o wyth mis.

Tri

Dros bedwar degawd, mae wedi cael dylanwad mytholegol bron ar nifer o hwylwyr gorau’r byd. Mae’n dod yn obsesiwn i’w hennill. Mae’r hwylwyr yn dioddef amodau eithafol ac ers i’r ras ddechrau, mae 5 wedi marw ar y môr.

Pedwar

Bydd y timau’n cystadlu mewn Volvo Ocean 65 one-design, dosbarth o gychod o’r un ffurf yn union na ellir eu haddasu o gwbl.

Pump

Dim ond saith o hwylwyr fydd yn cael bod yn y timau dynion yn ystod ras 2017-18, a fydd yn rhoi mantais niferoedd sylweddol i dimau cymysg. Bydd hefyd ymrwymiad i hwylio ieuenctid; mae'n rhaid i dimau gael o leiaf ddau aelod dan 30 oed.

Chwech

Ar gyfer y ras, mae 12 dinas wedi ymgiprys i groesawu Pentref y Ras, gan gynnwys Cape Town, Auckland ac wrth gwrs, Caerdydd!

Saith

Mae mwy na 1,000 o bobl yn rhan o’r gwaith o drefnu’r ras, a dau ‘becyn Pentref y Ras’ o’r un fath, sy’n cynnwys seilwaith y digwyddiad sy’n llamu o gwmpas y byd i bob dinas groeso. 

Wyth

Yn ras 2017-12017-18, bydd y fflyd yn croesi Gogledd yr Iwerydd o Newport, Rhode Island ar y daith dros y môr i Gaerdydd, cymal o’r daith sydd werth pwyntiau dwbl. Dyma’r tro cyntaf i'r ras ddychwelyd i Brydain mewn 12 mlynedd.

Naw

Bydd Ras Fôr Volvo yn cyrraedd Caerdydd ym mis Mai 2018, ac i ddathlu, bydd Bae Caerdydd yn cynnal digwyddiad am ddim am bythefnos rhwng 27 Mai a 10 Mehefin 2018.

Deg

Bydd y digwyddiad yn rhoi llwyfan i Ras Fôr Volvo a’r Rasys Porthladd, a bydd yno awyrgylch gŵyl lle gall ymwelwyr fwynhau diwylliant Cymreig, adloniant a llawer mwy!

Newsletter sign up

Keep up to date with all the latest Cardiff event news and updates by signing up to our newslestter below

Sign Up